De Overbrugging

Doorzoek de site

images/headervolg.jpg

De Overbrugging

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn werkgroepen op vier thema's werkzaam:
  • Overdracht en advisering
  • Wegwijs in het VO
  • Executieve vaardigheden
  • Taal en leesonderwijs
De Overbrugging heeft een eigen website met informatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten.